Spotřeba teplé vody

Spotřeba teplé vody a její vliv na kvalitu

Říjen 24, 2012
Spotřeba teplé vody o teplotě 55°C na osobu a den v bytovém objektu je uvedena v tabulce č. 4 informativní přílohy C normy ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody
Úprava vody pro průmysl i domácnosti