25.2.2014

Voda může dle vyhlášky obsahovat vždy jen povolené množství nejrůznějších látek. Zde najdete jejich přehled včetně konkrétních parametrů. Vše platné pro ČR. Limity legionell zde.

Látka Povolený limit Odstranění látky z vody
Kovy a těžké kovy
arsen 10 µg/l
rtuť 0.001 mg/l
kadmium 0.001 mg/l
zinek 5 mg/l
měď 0.1 mg/l
berylium 0.0002 mg/l Jak odstranit beryllium z vody
stříbro 0.05 mg/l
chrom 0.05 mg/l
vanad 0.1 mg/l
hliník 0.2 mg/l Jak odstranit hliník z vody

 

Organické látky
tenzidy aniontové 0,2 mg/l Jak odstranit tenzidy z vody
huminové látky 2,5 mg/l
polycyklické aromatické uhlovodíky 0.04 mg/l Jak odstranit uhlovodíky
ropné látky 0,05 mg/l
polychlorované bifenyly 50 ng/ polychlorované bifenyly
chlor organický vázaný 0.005 mg/l Jak odstranit chlór z vody
fenoly 0.05 mg/l
dichlordifenyltrichloretan 0.001 mg/l Jak odstranit DDT z vody
dusičnany – dospělí NMH 50mg/l Jak odstranit dusičnany z vody
dusitany 0,5 mg/l Jak odstranit dusitany z vody
Ostatní
amonné ionty 0.5 mg/l Jak odstranit amonné ionty z vody
chloridy 100 mg/l
sírany 250 mg/l Jak odstranit sírany z vody
kyanidy 0.01 mg/l
zákal 5 ZF Jak odstranit zákal z vody
barva 20 mg/l Pt
pach stupeň 2
chuť stupeň 2
vápník 20 mg/l Jak odstranit vápník z vody
hořčík 125 mg/l Jak odstranit vápník hořčík z vody
vodivost 100 mS/m
rozpuštěné látky 1 000 mg/l
mangan 0.1 mg/l Jak odstranit mangan z vody
železo 0.3 mg/l Jak odstranit železo z vody
reakce vody PH 8
Pavel Hofreiter

Váš odborník na vodu

+420 222 703 933

Pavel
Potřebujete upravit vodu?
Jsme tu pro Vás

Komentáře jsou uzavřeny.

Úprava vody pro průmysl i domácnosti
Starší příspěvky:
síran vápenatý
Síran vápenatý

Síran vápenatý se používá k regulaci kyselosti jako tzv. zpevňující látka. Obohacují se s ní látky vápníkem. Síran vápenatý je...

Zavřít